V. International Symposium “Czech Foreign Policy”

The Institute of International Relations organized the V. International Symposium “Czech Foreign Policy” - Democracy and Democratization.

Information

Date: 13.11.2013
Time: 08:30
Venue: The Mirror Hall, The Great Hall, Ministry of Foreign Affairs
In cooperation: Ministry of Foreign Affairs
Organized by: Michal KořanWith a support of

 

Programme

 

Úterý 12. 11. 2013 - Zrcadlový sál

9:00 – 17:30

Pracovní jazyk: čeština

8:30 – 9:00          Registrace

9:00 – 9:30         Pozdrav ministra zahraničních věcí ČR, Jana Kohouta
                            
(uvádí Michal Kořan, zástupce ředitele, Ústav mezinárodních vztahů, Praha)

Úvodní slovo:     Jiří Schneider, první náměstek ministra zahraničních věcí
                              Petr Kratochvíl,
ředitel, Ústavu mezinárodních vztahů, Praha

9:30 – 11:00        Mezi spoluprací a nezájmem: Soužití výzkumné a výkonné složky české zahraniční politiky
Diskuse mezi zástupci resortů Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obrany a Ministerstva průmyslu a obchodu se zástupci výzkumných organizací, univerzit a think-tanků.  

11:00 – 11:15       Přestávka na kávu

11:15 – 12:45      Zahraniční politika v českém politickém procesu
                              (Zrcadlový sál)

Předseda panelu: Jiří Ellinger, ředitel Odboru států Blízkého Východu a severní Afriky, Ministerstvo zahraničních věcí

 • Vít Dostál, Asociace pro mezinárodní otázky, Praha
 • Karel Hlaváček, Parlamentní institut ČR, Praha
 • Martin Kuta, Parlamentní institut ČR, Praha
 • Tomáš Weiss, vedoucí, Katedra západoevropských studií FSV UK, Praha


11:15 – 12:45      Česká zahraniční politika a problémy euroasijské bezpečnosti
                              (Hudební salonek)

Předseda panelu: Tomáš Šmíd, Fakulta sociálních studií, MU, Brno 

 • Tomáš Šmíd, Fakulta sociálních studií, MU, Brno
 • Josef Kraus, Fakulta sociálních studií, MU, Brno, Univerzita obrany, Brno
 • Iveta Hlouchová, Fakulta sociálních studií, MU, Brno
 • Petr Martinovský, Fakulta sociálních studií, MU, Brno

12:45 – 14:00     Oběd

14:00 – 15:30     Oblasti rozvoje českého exportu

Předseda panelu:  Vladimír Benáček, Fakulta sociálních věd, UK, Praha, Institut ekonomických studií, Praha

 • Michal Paulus, Fakulta sociálních věd, UK, Praha, Institut ekonomických studií, Praha
 • Jan Průša, Fakulta sociálních věd, UK, Praha, Institut ekonomických studií, Praha
 • Pavel Průša, Fakulta sociálních věd, UK, Praha, Institut ekonomických studií, Praha
 • Božena Bobková, Fakulta sociálních věd, UK, Praha, Institut ekonomických studií, Praha
 • Lourdes G. Daza Aramayo, Vysoká škola ekonomická, Praha
 • Vilém Semerák, Fakulta sociálních věd, UK, Praha, Institut ekonomických studií, Praha, CERGE-EI, Praha
 • Yu Chin Cheng, Fakulta sociálních věd, UK, Praha
 • Zdeněk Drábek, Světová obchodní organizace, Ženeva
 • Pietro Podda, Anglo-americká univerzita, Praha

15:30 – 16:00     Přestávka na kávu

16:00 – 17:30     Book Presentation - Zbig: The Strategy and Statecraft of Zbigniew Brzezinski

 • Charles Gati, Professor, Johns Hopkins University

Introduction by Pavel Fischer, Political Director, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
(Pracovní jazyk: angličtina / Working language: English)

Wednesday 13. 11. 2013 -  The Great Hall

9:00 – 17:15

Czech / English simultaneous translation is provided.

8:30 – 9:00         Registration

9:00 – 10:45      Czech Foreign Policy in 2012: An IIR Analysis
A presentation of the publication Czech Foreign Policy in 2012: an IIR Analysis, written by a team of authors from the Institute of International Relations, with a panel discussion with the participation of various leading experts.

Introductory word: Jiří Schneider, First Deputy Minister of Foreign Affairs

Chair: Jiří Kuděla, Director, Strategy, Analysis and Project Management Office, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

 • Vít Beneš, Institute of International Relations, Prague
 • Veronika Bílková, Institute of International Relations and the Faculty of Law, Charles University, Prague
 • Marek Čejka, Institute of International Relations, Prague
 • Vladimír Handl, Institute of International Relations, Prague
 • Petra Kuchyňková, Fakulta sociálních studií, MU, Brno

Discussant: Tomáš Karásek, Association for International Affairs and Faculty of Social Sciences,
            Charles University, Prague

10:45 – 11:00     Coffee break

11:00 – 12:30     Support for Democracy and Czech Foreign Policy: Between Dreams and Reality,
                              Between Interests and Responsibility 
  
                             A discussion with representatives of political parties and institutions

Chair: Michal Kořan, Deputy Director, Institute of International Relations, Prague

 • Karel Schwarzenberg, Member of the Parliament, TOP 09, Former Minister of Foreign Affairs
 • Petr Fiala, Member of the Parliament, ODS, Former Minister of Education and Rector of Masaryk University, Brno
 • Jaromír Štětina, Senator, No Party Affiliation
 • Daniel Herman, Member of the Parliament, KDU-ČSL, Former Director of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes
 • Michaela Marksová-Tominová, former Director of the Equal Opportunities in Education Department of the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic, ČSSD

12:30 – 13:30     Lunch

13:30 – 15:00     Foreign Perspectives of Support for Democratization

Chair: Jan Látal, Human Rights and Transition Policy Deparment, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

 • Cornel Ciurea, Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul", Moldova
 • László Csicsmann, Dean, Faculty of Social Sciences, Corvinus University of Budapest
 • Kornely K. Kakachia, Associate Professor, Tbilisi State University and Director, Georgian Institute of Politics


15:00 – 15:15     Coffee break

15:15 – 17:00     Democratic Progress vs. Regression: Two US Views

Chair: Alexandr Vondra, former Minister of Foreign Affairs and former Czech Defence Minister, Director, Prague Centre  for Transatlantických Relations – School of Political Studies, Prague

 • Adrian A. Basora, Director, Project on Democratic Transitions, Foreign Policy Research Institute, Philadelphia, former US ambassador to Czechoslovakia and the Czech Republic
 • Charles Gati, Professor, Johns Hopkins University

17:00                 Final Word

 •  Michal Kořan, Deputy Director, Institute of International Relations, Prague

17:15                 Glass of wine


The Symposium has been supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic as a part of several public diplomacy projects in the field of priorities of the foreign policy of the Czech Republic and international relations.

Photos

   
   
   
   

The programme you can download here.

Conference reports

Tuesday English Summary of the Czech Pannels
Book Presentation - Zbig: The Strategy and Statecraft of Zbigniew Brzezinski
Wednesday Report

Nahoru