Summit EU o migraci

Summit Evropské rady nakonec dospěl ke kompromisu a přinesl závěry týkající se migrační a azylové politiky. Přinesou přijaté závěry nový přístup k migrační a azylové politice? Mohou azylová centra ve třetích zemích přispět ke snížení počtu příchozích? A byl summit úspěchem pro českou diplomacii? Odpovědi na tyto otázky naleznete v sérii mediálních vystoupení Jana Kováře.

Mgr. Jan Kovář, Ph.D., je výzkumným pracovníkem ÚMV. Věnuje se především otázkám týkající se Evropské unie. Mezi jeho oblasti zájmu patří evropská integrace, institucionální rámec EU a jeho reforma, či vnitřní bezpečnost EU.

Nahoru