Střet o politiku vůči ČLR v roce 2016: Aktéři české politiky na Dálném východě a veřejná a mediální debata

Nový discussion paper Rudolfa Fürsta čerpá z jeho příspěvku do ročenky ÚMV a shrnuje nejzásadnější vývoj česko-čínských vztahů v uplynulém roce. Dle autora za zmínku stojí především: "Účast aktérů v české politické agendě a ve veřejné debatě, problematické přijetí návštěvy prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze a rozkol mezi státními institucemi v době návštěvy dalajlamy. Pokračující trend silné role lobbistických kruhů v bilaterální agendě. Rostoucí polarizace a zhrubnutí české debaty o vztazích s Čínou, ideologizace většiny českých médií a jejich sekuritizační obsese."

Text vychází z autorovy vlastní kapitoly Česká politika na Dálném východě v roce 2016, Kořan, Michal a kol. (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2016. Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2017 (v přípravě). V české politice na Dálném východě (DV) ve sledovaném roce 2016 výrazně dominovala bilaterální agenda s Čínou a neobvyklou měrou dočasně zastínila vztahy ČR s ostatními státy na DV. Tento text se podrobněji, než v předchozích letech, zaměřuje na českou veřejnou debatu o vztazích s ČLR a také na účast jednotlivých aktérů. Masivní vzestup čínských investic v Evropě v roce 2016 byl doprovázený vzrůstajícím zájmem o bilaterální politiky nejen v ekonomických otázkách a vzbudil značnou pozornost mezinárodně. Proto autor pokládá za vhodné se tomuto tématu věnovat více než v předchozích letech, navíc v roce 2016 se uskutečnila historicky první návštěva čínského prezidenta v ČR a oba státy oficiálně vyhlásily strategické partnerství. Pro komplexnější dojem bude sloužit celá kapitola v monografii ÚMV, ve které je kromě zmíněných témat obsažena také politická a ekonomická agenda v roce 2016.

Paper naleznete zde.

Nahoru