Strategie začlenění genderu do rozvojové spolupráce ČR

Česká společnost se většinou k problematice genderu a rovnosti mezi muži a ženami staví lhostejně. Výjimkou není ani česká zahraniční politika a její součást, rozvojová spolupráce.

Koncepční dokumenty zahraniční rozvojové spolupráce někdy sice odkazují na princip rovnosti mezi muži a ženami, k jehož dodržování se Česká republika mnohokrát zavázala, ve skutečnosti jej ale nenaplňuje. Pouze několik málo vládou podpořených projektů nevládních organizací se přednostně zaměřilo na znevýhodněné ženy.

Pdf ke stažení (202 kB, CZ)

Nahoru