Recenze knihy Arnošta Nováka -Tmavozelený svět

Nejnovější recenze Tomáše Profanta hodnotí a popisuje knihu Arnošta Nováka „Tmavozelený svět: Radikální ekologické aktivity v České republice po roce 1989“.

Tomáš Profant ve své recenzi píše: „Kniha mapuje vývoj ekologického aktivismu ještě z období před změnou režimu. V českém (a slovenském) prostředí jde o průlomovou publikaci, která přináší nejen nové teoretické přístupy, ale také se kriticky vymezuje vůči dosavadním výzkumům nevládního sektoru. Svou srozumitelností může být přístupná i širší veřejnosti a svým aktivistickým zaměřením by se měla stát odrazovým můstkem pro rámcové diskuse českého (a slovenského) ekologického hnutí."

Celou recenzi si můžete přečíst zde. Recenze je psána ve slovenském jazyce.

Tomáš Profant je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a mezi jeho oblasti zájmu patří například vztahy mezi globálním Jihem a Severem, postkoloniální a postrozvojový přístup či politická ekonomie EU.

Nahoru