První ročník tištěných čísel Mezinárodní politiky

V loňském roce se Mezinárodní politika opět vrátila k tradici vydávání tištěných čísel. Přinášíme přehled všech tří čísel. 

1/2020 Česká zahraniční politika vůči východnímu sousedství EU https://www.dokumenty-iir.cz/MP/2020/MP-1-2020.pdf

2/2020 Trendy evropské bezpečnosti https://www.dokumenty-iir.cz/PR/MP2_2020.pdf

3/2020 Lidská práva jako profilové téma české zahraniční politiky https://www.dokumenty-iir.cz/MP/2020/MP2020_Vol_3.pdf 

Nahoru