Poučení nejen pro Německo

Náš přidružený výzkumný pracovník Vladimír Handl v komentáři pro E15 z 6. 9. analyzuje příčiny nepokojů v Sasku a poukazuje na jejich širší kontext a nebezpečí fragmentace německé společnosti, nástup populistické pravice a na hrozbu zásadní změny politické mapy Německa.

Komentář naleznete zde.

JUDr. Vladimír Handl, CSc., je přidruženým výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Specializuje se na zahraniční a bezpečnostní politiku Německa a také na politické a historické aspekty česko-německých vztahů.

Nahoru