Neudržateľný ekonomický systém má alternatívy

Tomáš Profant približuje tri nemecké alternatívy voči súčasnému systému v oblasti bývania, poľnohospodárstva a energetiky.

Článok si můžete přečíst zde.

Tomáš Profant je výskumným pracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov a medzi jeho oblasti záujmu patrí napríklad vzťahy medzi globálnym juhom a severom, postkoloniálnej a postrozvojový prístup či politická ekonómia .

Nahoru