Mezinárodní politika 9, 2010 - Dvacet let od obnovení MP

 

Mezinárodní politika 9/2010

Téma: Dvacet let od obnovení MP

Obsah čísla:

Světozor • 1
Zbyněk Petráček | Židé s naší zkušeností •2
Mezi změnou a kontinuitou. Dvě dekády Mezinárodní politiky | Robert Schuster • 3
DVACET LET OD OBNOVENÍ MP
Petr Drulák | Reminiscence a šalby • 4
Josef Veselý | Mezinárodní politika očima redaktorského eléva z let 1967 až 1969 • 5
Zdeněk Zbořil | Mezinárodní politika v letech transformace a internetu • 8
Veronika Bílková | Mezinárodní politika a její čtenáři • 11
Jan Petránek | „Chtěli jsme, aby morální duše časopisu korespondovala s celkovou duší společnosti“ • 14
VZTAHY A PROBLÉMY
Tomáš Vlček | Ruský plyn a evropská (ne)závislost. Narušení tradičně přijímaného vztahu? • 18
ZEMĚMI SVĚTA
Lukáš Novotný | Německo po prezidentské volbě • 22
Veronika Jechová | Postavení Rusů a ruského jazyka v Izraeli • 25
FRANCIE OČIMA ZDEŇKA MÜLLERA
Bezúhonná republika? • 27
VOLNÁ TRIBUNA
Oldřich Vondruška | Konzervativní revoluce saúdského krále Abdulláha • 28
Zuzana Legáthová | Bosenská kríza? • 32
RECENZE
Šárka Waisová | Transatlantické vztahy v době krize • 35Mezinárodní politika 9/2010 (PDF; 1.7 MB)

Nahoru