Mezinárodní politika 9, 2002 - Organizace spojených národů

Mezinárodní politika 9/2002

Téma: Organizace spojených národů


Obsah:

SVĚTOZOR 2
ČESKÁ REPUBLIKA A KAVANOVO PŘEDSEDNICTVÍ VS OSN / -zz- 3


ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
PRIORITY ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ 57. VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ OSN / Jan Kavan 4
VZNIK ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / Vladimír Nálevka 6
STÁLÍ ČLENOVÉ A REFORMA RADY BEZPEČNOSTI OSN / Pavla Kortusová 9
OSN A KONFLIKTY V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ SE ZAMĚŘENÍM NA AFRIKU / Jan Vraný 12
PŘEDSTAVY NAPLNĚNÉ JEN ZČÁSTI. CO JSOU WFUNA A UNA? / Ilja Ulrich 15


ZEMĚMI SVĚTA
POD DOHLEDEM GENERÁLŮ. TURECKÁ SPOLEČNOST A JEJÍ PŘIBLIŽOVÁNÍ EU / Erik Siegl 16
NOVÝ RUSKÝ EXTREMISMUS / Libor Dvořák 19
DOI-MOI – REFORMA, ZMĚNA ČI TRANSFORMACE / Lukáš Sluka 20


EVROPSKÁ UNIE
ŠPANĚLSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V EVROPSKÉ UNII / Petr Pavlík 24
STRATEGICKÁ REFORMA IRSKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY / Milan Jakobec 27


VZTAHY A PROBLÉMY
MEZINÁRODNÍ ROLE NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ: ZÁCHRANA,
NEBO PROBLÉM? / Mesfin Gedlu 28
EVOLÚCIA STRATEGIÍ, MARGINALIZÁCIA V4 / Robert Škopec 31


VOLNÁ TRIBUNA
NEBEZPEČÍ BIOLOGICKÉHO TERORISMU / Otakar J. Mika 35
INFORMACE
MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA O SPOLEČNÉ EVROPSKÉ ZAHRANIČNÍ
A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE / Veronika Bílková 36


RECENZE
ODSUN – TRANSFER – VYHNÁNÍ / Bedřich Utitz 37
SYSTÉM NEDOKONALÝCH / Jan Kubáček 39
ČESKÝ PRÁVNÍ ŘÁD A EVROPSKÁ UNIE / Sylva Salačová 40

Mezinárodní politika 9/2002 (PDF; 632 KB)

Nahoru