Mezinárodní politika 8, 2008 - Čí je Antarktida?

Mezinárodní politika 8/2008

Téma: Čí je Antarktida?

Obsah: 

Světozor • 1

Ultima Thule aneb Bohové odcházejí na Sever | -zz- • 3

ARKTIDA

Michael Romancov | Čí je Arktida? • 4

Filip Tesař | Arktická bezradnost • 7

Andrej Ruščák | Svalbard – unikátní životní prostor v Severním ledovém

oceánu • 10

Zdeněk Lyčka | Grónsko na prahu nové éry • 12

Lubomír Stejskal | Kanadský sever: součást duše národa Země javorů • 16

Václav Brachtl | Faerské ostrovy aneb Po krůčcích k nezávislosti • 19

DVA POHLEDY

Kristina Larischová, Kateřina Šafaříková | Předsednictví v Evropské unii •

21

VZTAHY A PROBLÉMY

Tomáš Pojar | „Vybudováním radaru se smaže kus hranice mezi starou

a novou Evropou“ • 22

Lukáš Tichý | Energie a bezpečnost jejích dodávek ve vztazích Evropské

unie a Ruska • 25

Naďa Aliová, Jan Kužvart | Íránský vliv v Iráku: změť protichůdných zájmů

a její východisko • 28

ZEMĚMI SVĚTA

Pavel Maškarinec | Mongolské parlamentní volby 2008 ve znamení

výjimečného stavu • 30

VOLNÁ TRIBUNA

Veronika Bílková | Irácká zkušenost a česká nezkušenost • 34

Ondřej Horký | Jaro 1968 mezi Prahou a Paříží. Evropské pohledy na

mimoběžky a průsečíky dějin • 36

RECENZE

Pavel Sitek | K čemu slouží národní identita? • 39

Mezinárodní politika 8/2008 (PDF; 1.53 MB)

Nahoru