Mezinárodní politika 7, 2006 - Média a zahraniční politika

Mezinárodní politika 7/2006

Téma: Média a zahraniční politika 

Obsah: 

Světozor 2

Média a zahraniční politika / -zz- 3

MÉDIA A ZAHRANIČNÍ POLITIKA

MÉDIA A DISKURS POLITIKY / Jiří Bystřický 4

„EFEKT CNN“ ANEB JAK MÉDIA ZKRACUJÍ ROZHODOVACÍ PROCESY

VE SVĚTOVÉ POLITICE / Daniel Anýž 7

GLOBÁLNÍ INFORMAČNÍ REVOLUCE A ROLE MÉDIÍ

V ARABSKÉM SVĚTĚ / Jaroslav Bureš 9

FRANCOUZSKÁ ZAHRANIČNÍ AUDIOVIZUÁLNÍ POLITIKA.

GLOBÁLNÍ VYSÍLÁNÍ PO FRANCOUZSKU / Eliška Tomalová 12

RUSKÝ TELEVIZNÍ IMPERIALISMUS NA UKRAJINĚ / Igor Losev 14

MÉDIA, INTERNET A CENZURA V ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE / Martin Hála 16

ZEMĚMI SVĚTA

UMÍRNĚNÍ ISLAMISTÉ VE VLÁDĚ: HROZBA, 

NEBO NADĚJE PRO TURECKO? / Marcela Cupalová 18

AFGHÁNCI PO PÁDU TÁLIBÁNU / Libor Žídek 20

EKONOMICKÝ OBZOR

PERSPEKTIVY EVROPSKÉ DANĚ / Robert Zbíral, Gaudenz Assenza 25

VZTAHY A PROBLÉMY

VĚCNÉ HODNOCENÍ MINULOSTI PŘEVAŽUJE / Václav Houžvička 27

SPOLUPRÁCE NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ S OSN. ZAČLENĚNÍ OCHRANY 

LIDSKÝCH PRÁV DO CHARTY OSN / Radana Makariusová 31

EVROPSKÁ STRATEGIE ZAMĚSTNANOSTI:

CESTA K JEJÍMU POSÍLENÍ V EVROPĚ? / Lenka Hebáková 33

VOLNÁ TRIBUNA

BÍLÁ KNIHA: ZMĚNA, ČI KONTINUITA 

NĚMECKÉ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY? / Jan Ryjáček 35

VZTAHY MEZI USA A EVROPOU PO IRÁCKÉ KRIZI / Jan Eichler 37

RECENZE

FENOMÉN MEZINÁRODNÍHO TERORISMU / Veronika Bílková 39

VE STÍNU MODERNITY: PERSPEKTIVY A PROBLÉMY ROZVOJE / Ondřej Horký 40

Mezinárodní politika 7/2006 (PDF; 1.19 MB)

Nahoru