Mezinárodní politika 6, 2008 - Migrace a demografie

Mezinárodní politika 6/2008

Téma: Migrace a demografie

Obsah: 

Světozor • 1

Demografie a migrace | -zz- • 3

DEMOGRAFIE A MIGRACE

Eva Kačerová | Vybrané demografické charakteristiky cizinců 

žijících v České republice • 4

Jiří Fárek | Mezinárodní ekonomická migrace: přínosy a rpzpory • 8

Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová | Vliv migrace na budoucí 

demografický vývoj v České republice • 10

Marek Čejka | „Zvyšující se počet Arabů v Izraeli nemusí mít 

nutně negativní důsledky“ • 14

VZTAHY A PROBLÉMY

Ondřej Klípa | Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 

v České republice • 17

Takaši Hosoda | Umístění amerického protiraketového radaru 

v Japonsku (II) • 20

DVA POHLEDY

Libor Rouček, Jan Zahradil | Lisabonská smouva • 23

EKONOMICKÝ OBZOR

Jaroslav Foltýn | Asie: diplomacie a potíže s „rýžováním“ • 24

ZEMĚMI SVĚTA

Oldřich Vondruška | Libanon: Vyvanutý entusiasmus 

„cedrové revoluce“ • 26

Pavlína Springerová | Bolívie na pokraji rozpadu? • 30

Jakub Kmošena | Guyana Esequibo. Venezuelsko-guyanský spor

o problematický región • 32

VOLNÁ TRIBUNA

Lukáš Hoder | Irácká zkušenost jinak • 34

Petre Dutu | Národní a kolektivní prvky v obranné politice Rumunska • 36

RECENZE

David Svoboda | Černá Hora – bílé místo Balkánu • 38

Michal Vrabec | Španělské idearium • 38

Mezinárodní politika 6/2008 (PDF; 1.36 MB)

Nahoru