Jan Daniel pro Encyklopedii migrace

Náš výzkumník Jan Daniel přispěl několika texty o syrském konfliktu a povaze syrského režimu do projektu Encyklopedie migrace.

Příspěvky najdete zde.

Jan Daniel, Ph.D., je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a členem Centra evropské bezpečnosti tamtéž. Mezi jeho oblasti zájmu patří například Blízký východ a severní Afrika (Libanon, Sýrie, Alžírsko, Sahel), ozbrojení nestátní aktéři v mezinárodní politice či mezinárodní intervence.

Nahoru