Jaderná strategie USA po druhé světové válce

Hned po skončení 2. světové války bylo ve Spojených státech zpracováno několik přísně tajných memorand, které ve svém textu pro deník Právo připomíná Jan Eichler. Autorem prvního z nich byl jeden ze stoupenců jaltských axiomů, ministr války Stimson. Ten prezidenta Trumana již dne 11. září 1945 vybídl, aby důvěřoval Sovětskému svazu a přizval jej spolu s Velkou Británií k velkému třístrannému jednání o jaderných zbraních a o jejich kontrole.

Navrhl, že jaderné zbraně by neměly být používány, pokud k tomu nedají tyto tři státy souhlas. Bohužel, toto memorandum upadlo do téměř úplného zapomnění. A pak nastalo to, před čím Stimson tak výstižně a naléhavě varoval – prohloubení vzájemné nedůvěry, růst mezinárodního napětí, velmi vypjaté a nebezpečné krize.

Ale ve stejný den bylo dokončeno přísně tajné Memorandum Sboru náčelníků štábů pro prezidenta Trumana, které vymezilo strategii založenou na americké převaze ve vzdušných silách a v jaderných zbraních. Tato strategie se zaměřila na údery, které by měly zničit průmyslová centra, ropná pole a velká města na území SSSR. A o necelé dva měsíce později, 3. listopadu 1945, přišlo podrobné upřesnění: Výbor pro řízení zpravodajských služeb schválil dokument JIC 329, nazvaný Strategická zranitelnost SSSR v případě omezeného jaderného úderu. Ten obsahoval seznam dvaceti měst na území SSSR, vytipovaných jako cíle jaderných úderů.

Vedle Moskvy to měly být velké průmyslové metropole v ruské části SSSR, a to konkrétně Leningrad, Gorkij, Kujbyšev, Saratov, Jaroslavl. Dále se počítalo s údery na uralské průmyslové metropole Čeljabinsk, Sverdlovsk a Magnitogorsk, na sibiřské metropole Novosibirsk, Irkutsk a Omsk a v neposlední řadě i na zakavkazské oblasti bohaté na ropné zdroje: Baku, Taškent a Tbilisi. Strategie jaderných úderů na vytipované oblasti v SSSR byla schválena v době, kdy zmíněné dokumenty shodně uznávaly velké zaostávání SSSR za USA.

V oblasti strategického letectva je odhadovaly na 10–15 let, u strategického námořnictva na 15 let, v oblasti jaderných bomb na 10 let. Stejně tak se shodovaly na mimořádné zranitelnosti sovětských ropných zdrojů, železniční sítě, průmyslových center, dopravní infrastruktury a dalších objektů strategického významu.
Přední britský teoretik Lawrence Freedman to zhodnotil slovy, že již po skončení 2. světové války se Američané se těšili jedné velké výhodě – mohli uvažovat o válce, která by probíhala daleko od jejich území. A orientaci na jaderné údery potvrdila v září 1946 takzvaná Clifford-Elseyova zpráva, jejíž závěrečná, šestá kapitola, zdůraznila, že Spojené státy musejí být připraveny na rozpoutání atomové a biologické války, která bude totální válkou. Výše uváděné skutečnosti měly dva zásadní dopady. Ukázaly, jak brzo se v USA začalo uvažovat tak, že odpovědí na Stalinovy mocenskopolitické prakticky zejména v Polsku a v balkánských zemích by se mohla stát přímá válka, a to dokonce jaderná.

A ještě závažnější bylo to, že zdaleka ne všechno zůstalo utajeno, což jen dále umocnilo strach Kremlu z další války. Výsledek byl zcela kontraproduktivní: ve všech zemích osvobozených Rudou armádou se takříkajíc utáhly šrouby.

Tyto země musely postupně zapomenout na to, že by si zachovaly smíšenou ekonomiku, systém více politických stran a nezávislost na poli zahraniční politiky. Všude se začal prosazovat sovětský model jedné politické strany, znárodňování, centrální plánování místo trhu a vazalství na poli zahraniční politiky.
Z těchto zemí se stalo nárazníkové pásmo pro případ války, narůstaly požadavky na jejich vojenskou výrobu a budovaly se velice početné armády. Nastala doba militarizace se všemi nepříjemnými dlouhodobými důsledky, což se velmi silně projevilo i v tehdejší ČSR.

 Článek byl publikován deníkem Právo 2.6. 2016.

O autorovi: Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a mezi jeho oblasti zájmu patří například terorismus, mezinárodní bezpečnost, či války v dnešním světě.

Nahoru