Expati a smysl lokální společenské vědy

Jakub Eberle se v blogu pro platformu Czexpats in Science zamýšlí nad možnostmi a významem lokální společenské vědy.

Relevantní věda se podle jeho názoru musí umět zároveň obracet ke globalizované odborné komunitě, ale také hovořit ke konkrétním problémům lokálních společností. "Dobrá věda by ... měla při analýze lokálních problémů zároveň reflektovat jejich mezinárodní dimenzi ... Měla by znát a používat teorie a metodologie uznávané a prověřené globalizovanou odbornou komunitou. Tyto postupy a standardy by zároveň ale neměla jen otrocky přebírat, ale také kultivovat, upravovat a inovovat na základě své originální kontextuální zkušenosti. Globální poznání by neměla jen instrumentálně používat, ale také aktivně spoluutvářet."

Příspěvek si můžete přečíst zde.

Jakub Eberle, Ph.D., je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a věnuje se české a německé zahraniční politice a dále se zaměřuje na kritické teorie mezinárodních vztahů a diskurzivní teorie a metodologie.

Nahoru