Diskuse o Istanbulské úmluvě

Vedoucí centra mezinárodního práva ÚMV se účastnila debaty o ratifikaci Istanbulské úmluvy na Slovensku

Veronika Bílková odpovídá na otázky, které se týkají řešení genderově podmíněného násilí prostředky mezinárodního práva či slučitelnosti Istanbulské úmluvy s ústavami jednotlivých států.

Debatu najdete na následujícím odkaze: Boj proti násilí na ženách po odmítnutí Istanbulské úmluvy

Veronika Bílková je vedoucí Centra mezinárodního práva. Ve svém výzkumu se věnuje mimo jiné mezinárodnímu humanitárnímu a trestnímu právu, použití síly v mezinárodních vztazích a lidským právům.

Nahoru