Discourse and Affect in Foreign Policy

Prestižní britské nakladatelství Routledge vydalo knihu našeho výzkumného pracovníka Jakuba Eberleho.

Publikace "Discourse and Affect in Foreign Policy: Germany and the Iraq War" nabízí originální pohled na politiku SRN v irácké krizi z let 2002-2003 a přispívá k širším teoretickým debatám o roli emocí v mezinárodních vztazích. Eberle na základě více než tisícovky textů, obrazových materiálů i rozhovorů dokumentuje rozpory německé politiky a vysvětluje je pomocí emocionálních vazeb k protichůdným normám, pravidlům a identitám. Práce vychází z dizertace obhájené na University of Warwick, která v roce 2017 získala ocenění British International Studies Association. Kniha je dostupná také v naší knihovně.

Knihu najdete zde.

Jakub Eberle, Ph.D., je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a věnuje se české a německé zahraniční politice a dále se zaměřuje na kritické teorie mezinárodních vztahů a diskurzivní teorie a metodologie.

Nahoru