Co znamená Čína pro země střední Evropy? Porovnání pohledu České republiky s Rakouskem / What Does China Mean for Central Europe

ÚMV Vás srdečně zve na debatu o postojích zemí střední Evropy vůči rostoucí asijské velmoci v doposud málo probádaném srovnání s pohledem našich jižních sousedů. Tato debata, konaná s účastí Dr. Alfreda Gerstla a moderovaná Rudolfem Fürstem, proběhne dne 25. června 2019 v 17:00 v Ústavu mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1. 

Informace

Datum: 25.06.2019
Čas: 17:00
Místo: Ústav mezinárodních vztahů
Spolupráce:
Organizuje: Rudolf Fürst

English below.

Rostoucí zájem Číny o střední Evropu se stal tématem, které budí mezinárodní pozornost. Nový policy brief Rudolf Fürsta (k přečtení zde), nazvaný The Regional Format 16+1: Early Rusting, Still Alive and Expanding into 17+1, se věnuje regionálnímu formátu skupiny postkomunistických zemí s Čínou 16+1. Reflektuje jeho byrokratizaci, předčasnou opotřebovanost, rozpaky EU i USA nad jeho existencí a smyslem, avšak také jeho schopnost přetrvat a ještě dále expandovat, jak potvrdilo přijetí Řecka do této skupiny a její přejmenování na 17+1.

V čem naši jižní sousedé, kteří nejsou členy této regionální organizace spjaté s ČLR, spatřují význam Číny pro vlastní bilaterální agendu i pro celou EU ? Je rakouský přístup k Číně nějak specifický a podobá se české politice? Snaží se Čína rozdrobit a oslabit EU ke svému prospěchu? ČR patří v Evropě k zemím, kde je debata o Číně nejvíce polarizovaná a kde ČLR je vnímána širokou veřejností mimořádně negativně, dokonce nejhůře v celé Evropě. Rakušané se doposud zdají být klidnější.

Pozvání do debaty přijal Dr. Alfred Gerstl, výzkumný pracovník Austrian Institute for European and Security Policy (AIES), který se specializuje na bezpečnostní politiku a na region Asie-Pacifik, zejména na ASEAN. V současné době se účastní projektu “Sinophone Borderlands – Interactions at the Edges“ na Palackého universitě v Olomouci.

Debata bude v angličtině, moderovat ji bude Rudolf Fürst.


The growth of China's interests in Central Europe is a current topic of international vigilance. New policy brief of Rudolf Fürst called The Regional Format 16+1: Early Rusting, Still Alive and Expanding into 17+1 discuses the regional format of postcomunist countries and China, known as 16+1. It reflects the byrocratiosation of the format and discomfiture of EU and USA as well as its ability to prevail and expand, which is proved by accepting Greece to the format and renaming it to 17+1.

What importance does China have for Austria, which, unlike the Czech Republic, does not take part in the 17+1 format? What are the similarities and differences between the Austrian and the Czech approach to China? Is China looking to divide the European Union for its own benefit? And how do ordinary Czechs and Austrians view China?

Speaker: Alfred Gerstl, research fellow at the Austrian Institute for European and Security Policy (AIES), who specializes in Asia Pacific region and ASEAN. He is currently taking part in the “Sinophone Borderlands – Interactions at the Edges“ project at Palacký University Olomouc.

Moderator: Rudolf Fürst, head of the Centre for EU-Asia Relations at the Institute of International Relations in Prague.

Working language will be English.

Nahoru