Výzkum na ÚMV

Ústav mezinárodních vztahů se zaměřuje na celý výzkumný cyklus od identifikace témat základního výzkumu přes hledání teoretických a empirických poznatků, jejich publikaci, až po jejich uplatnění v aplikovaném výzkumu, vzdělávání, osvětě a poradenství pro rozhodovací sféru především v těchto oblastech:

  • Evropská integrace
  • Mezinárodní bezpečnost
  • Zahraniční politika
  • Globální otázky
  • Teritoriální studia

a těchto výzkumných centrech

Více informací o výzkumném zaměření lze najít na osobních stránkách výzkumných pracovníků a pracovnic, externích spolupracovníků a spolupracovnic nebo v okruzích expertízy pro média.

V souladu s vládní Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2014 až 2016) klade Ústav mezinárodních vztahů důraz zejména na vznik vynikajících výsledků základního výzkumu v mezinárodním i domácím kontextu. Zároveň vytváří relevantní analýzy a doporučení pro rozhodovací sféru v oblasti aplikovaného výzkumu na národní, visegrádské i unijní úrovni, včetně výzkumu smluvního, zejména pro svého zřizovatele Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Výzkum probíhá v rámci průběžného financování z institucionální podpory i řady projektů základního i aplikovaného výzkumu. Ústav mezinárodních vztahů klade velký důraz na internacionalizaci svého výzkumu především prostřednictvím členství ve významných evropských výzkumných sítí jako jsou ASEEES, BISA, FORS, IASGP, IFRI, ILA, IPSA, ISA, SFDI, CEEISA, EADI, ECPR, EISA, EPIN, ESIL, European Think-tank Network on China (ETNC), EU Non-Proliferation Consortium, EuroMeSCo, TEPSA, Think Visegrad, UACES.

Výzkumní pracovníci a pracovnice, externí spolupracovníci a spolupracovnice i stáže Ústavu mezinárodních vztahů se řídí etickým kodexem.

Nahoru