Vnější služby

 

 

Pod Oddělení vnějších služeb spadá:

  • sekretariát
  • nakladatelství


Zástupce ředitele pro služby

Mgr. et Mgr. Linda Flanderová

tel.: +420 251 108 260

flanderova@iir.cz

Linda Flanderová pracuje jako zástupkyně ředitele pro služby v Ústavu mezinárodních vztahů,  v minulosti pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Studovala politologii a mediální studia na Fakultě sociálních věd University Karlovy a v rámci studia strávila semestr na universitě v Maastrichtu a na City university of Hong Kong. Rok působila v rámci doktorského výzkumného pobytu na čínské universitě Fudan v Šanghaji, kde současně pracovala jako stážistka na Evropské obchodní komoře.  Na odborné stáži byla také v Orientálním ústavu AV a v japonském Tokiu na PHP Institutu. Mezi její odborné zájmy patří současný politický a společenský vývoj v Číně a její zahraniční politika.  

Nakladatelství

Vedením nakladatelství pověřen: PhDr. Vladimír Trojánek - trojanek@iir.cz

Nakladatelství se zabývá produkcí periodických i neperiodických publikací ÚMV a jejich odbytem. Zajišťuje editaci, korektury, grafické zpracování a veškeré další fáze přípravy před samotným tiskem.


Odbyt: Marcela Cimflová - eshop@iir.cz 
tel.: 251 108 111

Knihovna

Vedením knihovny pověřena: Mgr. Eva Husáková - husakova@iir.cz

Knihovna zajišťuje pro ÚMV přístup k informačním zdrojům v podobě knih, časopisů, novin, ale také databází článků apod. Zároveň archivuje výsledky výzkumné a publikační činnosti ÚMV. Knihovna je veřejně přístupná a představuje v kontextu ČR unikátní zdroj informací o problematice mezinárodních vztahů.

Více o knihovně

 

Nahoru