Vnější služby

Pod Oddělení vnějších služeb spadá:

  • sekretariát
  • nakladatelství


Zástupce ředitele pro služby

Mgr. et Mgr. Linda Flanderová
tel.: +420 251 108 260
flanderova@iir.cz

Nakladatelství

Vedením nakladatelství pověřen: PhDr. Vladimír Trojánek - trojanek@iir.cz

Nakladatelství se zabývá produkcí periodických i neperiodických publikací ÚMV a jejich odbytem. Zajišťuje editaci, korektury, grafické zpracování a veškeré další fáze přípravy před samotným tiskem.


Odbyt: Marcela Cimflová - eshop@iir.cz 
tel.: 251 108 111

Knihovna

Vedením knihovny pověřena: PhDr. Helena Kolátorová - kolatorova@iir.cz

Knihovna zajišťuje pro ÚMV přístup k informačním zdrojům v podobě knih, časopisů, novin, ale také databází článků apod. Zároveň archivuje výsledky výzkumné a publikační činnosti ÚMV. Knihovna je veřejně přístupná a představuje v kontextu ČR unikátní zdroj informací o problematice mezinárodních vztahů.

Více o knihovně

 

Nahoru