Mgr. Tomáš Dopita

Výzkumný pracovník ÚMV


telefon +420 251 108 350, +420 723 481 010
dopita@iir.cz
www

Další informace


Přehled


Zaměstnání

2013–současnost: výzkumný pracovník ÚMV, v.v.i, Praha
2012–Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Referát rovných příležitostí
2011–2012: externí spolupráce s Otevřená společnost, o.p.s., Centrum ProEquality
2011–externí spolupráce s Gender Studies, o.p.s.
2008–2009: Rozvojová kancelář, Zelená pro planetu, o. s.

 Vzdělání

2009 – současnost: doktorské studium oboru Mezinárodní vztahy, Katedra mezinárodních vztahů, FSV UK (téma dizertační práce: Vzájemné konstituování politických subjektů v Bosně a Hercegovině a možnosti ukončení mezinárodní intervence)
2008: magistr v oboru Mezinárodních vztahů, Katedra mezinárodních vztahů, FSV UK (téma diplomové práce: koncept etnicity v kontextu ozbrojeného konfliktu na Šrí Lance)

 Zahraniční studijní pobyty a stáže

2014 – Visegrad Flying Expert internship in OSW, Warszaw
2012 – stipendium CEEPUS při Fakultě politických věd, Univerzita v Sarajevu, Bosna a Hercegovina
2009 – stáž GLEN, SJ Vietnam, Hanoj, Vietnam
2006 – 2007: stipendium ERASMUS při Univerzitě v Oslo, Norsko

 Další profesní aktivity

Člen ISA: The International Studies Association

 Jazyky

Angličtina (pokročilý, aktivně)
Němčina (pasivně)
Bosenština/Chorvatština/Srbština (aktivně)
Norština (pasivně)

 Oblasti zájmu

Bezpečnost, chápání státnosti a národnosti a evropská integrace na západním Balkánu
Poststrukturalistická teorie a metodologie v mezinárodních vztazích
Genderová rovnost a rovné příležitosti v rozvojové spolupráci a zahraniční službě

 Publikace

Kapitoly knih

 • (2016): Balkánský rozměr české zahraniční politiky In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 188-203.
 • (2016): Lessons from the Army and Police Reforms. In: Szpala, Marta (ed.): Paradoxes of Stabilization: Bosnia and Herzegovina from the Perspective of Central Europe. Warszaw: OSW, s. 103-115.
 • (2015): Balkánský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2014. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 211–223.
 • (2015): The Balkan Dimension of Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague : Institute of International Relations, s. 191-203.
 • (2014): Balkánský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 165-176.

Odborné stati (impaktované, recenzované)


Ostatní odborné texty

 • (2015): The Czech and Polish foreign policies towards the Western Balkans and the challenges of European integration. Visegrad Experts Research Paper. Slovak Foreign Policy Association, 9/2015.
 • (2014): Úroveň zahraničně politických priorit: Západní Balkán. In: Kratochvíl, Petr - Beneš, Vít - Braun, Mats et. al. (2014): Česká republika a SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci české zahraniční politiky. Studie pro Zastoupení EK. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2014): How Should We Deal with the Discrimination and Dysfunction in Bosnia and Herzegovina? Towards a New European Approach. Policy paper IIR, 10/2014.
 • Gender Equality and women´s empowerment in Czech Official Development Assistance. Gender Studies, o.p.s.
 • Nejdřív válka, pak možná politika. Rozvojovka, Člověk v tísni o.p.s., (8-9) 2009.
 • Český projekt dobrovolných návratů jako demografické inženýrství. 25.11.2010, Migraceonline.cz. ISSN 1803-6589.

 Publicistika, vybraná mediální vystoupení

 Organizační činnost

 • How to Research Big Data? Take the Red Pill and Welcome to the World of Digital Humanities, a seminar with Josef Šlerka at the IIR, 20 April 2016.
 • Gender in Development and Post-Conflict Peace-Building, 5. 12. 2013.
 • Rovnost, rodina a diplomacie. Rovné příležitosti a slaďování rodinného života v diplomatické službě, 5. 12. 2013.


 Výzkumné projekty

 • 2016-2017: The Politics Of (non)Recognition - Lessons Learned And Knowledge Transfer.
 • 2016: Obsahová analýza vybraných oblastí zahraniční politiky České republiky: vyhodnocení dosavadních aktivit na západním Balkánu a návrh perspektivních oblastí. Grantový projekt TA ČR BETA.
 • 2015 - 2016: Návrh opatření pro prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v české zahraniční službě. Grantový projekt TA ČR BETA.
 • 2013 - 2016: Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TAČR č. TB020MZV030, spoluřešitel.
 • 2014: 10 let členství ČR v EU – Důsledky a přínosy pro Českou republiku a její obyvatele. Delegace EK, spoluřešitel.


 Příspěvky na konferencích a seminářích

 • 2036: Jihovýchodní Evropa jako plodný underground evropské Babylónie? Jak bude vypadat Evropa a svět za dvacet let. Ústav mezinárodních vztahů. 9. 11. 2016.
 • Normalization of Relations with Kosovo: Challenge Common to Recognizers and Non-Recognizers Alike. Balkan Perspectives on European Integration. Czenin Palace of the Ministry of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 18. 10. 2016.
 • Bosnia and Herzegovina after the Submission of the EU Membership Application: The Main Challenges Ahead. Institute of International Relations Prague, 27. 9. 2016.
 • EU Enlargement and the Western Balkans: What has been done and what is still to come. University of Economics, Prague, 20. 9. 2016.
 • „Ale my jsme přece neměli kolonie!“ - Česko-slovenské postkoloniální reflexe v čase globálních nerovností a migrací. Ústav mezinárodních vztahů, 31. 5. 2016.
 • Cooperation Between the Visegrad Countries and Brazil, China, India and South Africa. IIR PRague, 5. 5. 2016.
 • Equal Opportunities and Work-Life Balance in Foreign Service. Diplomatic Academy of the Czech MFA, 30.10.2015.
 • The Balkan Dimension of Czech foreign Policy in 2013: An IIR Analysis, Praha, 1. 9. 2014.
 • The Europeanization of the Czech Republic´s Foreign Policy towards the Western Balkans: Identity of Interests, but No Transformation of Identity? The Visegrad Group in the Post-Lisbon EU. Getting Closer to Move Further, Praha, 30. 4. 2014.
 • The transfer of European norms to Bosnia and Herzegovina. Seminar: Promoting participatory democracy in Bosnia and Herzegovina: A reassessment of the Czech and European experience, Praha, 24. 4. 2014.
Nahoru