Struktura

Organizační struktura Ústavu mezinárodních vztahů

Vedení Ústavu mezinárodních vztahů

Ředitel: PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D.
ditrych@iir.cz

Ředitel je statutárním zástupcem ÚMV. Jmenuje jej ministr zahraničních věcí ČR na návrh Rady ÚMV. V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na pozici ředitele ÚMV.

Zástupce ředitele pro výzkum: Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.
horky@iir.cz

Zástupce ředitele pro služby: Mgr. et Mgr. Linda Flanderová
flanderova@iir.cz

Výzkumné oddělení

Zástupce ředitele pro výzkum: Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.
horky@iir.cz

Výzkumné oddělení se věnuje hlavní činnosti ÚMV a je proto také nejpočetnější. Více o výzkumu na ÚMV naleznete zde. Aktuální seznam výzkumných pracovníků s odkazy na jejich životopisy najdete v sekci Lidé.

Oddělení správy a služeb

Zástupce ředitele pro služby: Mgr. et Mgr. Linda Flanderová
flanderova@iir.cz

Pod Oddělení správy a služeb spadá

PR a konferenční servis 

Vedením pověřena: Mgr. Lucie Božková
conference@iir.cz

Nakladatelství

Vedením nakladatelství pověřen: PhDr. Vladimír Trojánek
trojanek@iir.cz

Nakladatelství se zabývá produkcí periodických i neperiodických publikací ÚMV a jejich odbytem. Zajišťuje editaci, korektury, grafické zpracování a veškeré další fáze přípravy před samotným tiskem.

  • Nakladatelství ÚMV
  • Periodika ÚMV
  • Knižní publikace ÚMV
  • Ostatní publikace ÚMV

Odbyt: Marcela Cimflová
eshop@iir.cz

Knihovna

Vedením knihovny pověřena: Mgr. Eva Husáková
knihovna@iir.cz

Knihovna zajišťuje pro ÚMV přístup k informačním zdrojům v podobě knih, časopisů, novin, ale také databází článků apod. Zároveň archivuje výsledky výzkumné a publikační činnosti ÚMV. Knihovna je veřejně přístupná a představuje v kontextu ČR unikátní zdroj informací o problematice mezinárodních vztahů.

 

Nahoru