PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D.

Externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon
ditrych@iir.cz
www ditrych.blog.ihned.cz

Další informace

Zaměstnání

2017 - současnost: externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů
2009 - 2016: výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů
2013 - současnost: odborný asistent, Fakulta sociálních věd UK (kurzy: Critical Perspectives on Terrorism, Grand Strategies a Security and Defence Integration in Europe and Transatlantic Relations)
2013: přidružený pracovník, European Union Institute for Security Studies (Východní sousedství, Rusko)
2007 - 2008: výzkumný pracovník, Belfer Center, Harvard University (na Fulbrightově stipendiu)
2006 - 2007: výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů (program Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law)

Vzdělání

2006 - 2011: Ph.D. mezinárodní vztahy, Fakulta sociálních věd UK (disertační práce A Genealogy of Terrorism in States’ Discourse)
2008 - 2009: MPhil. mezinárodní vztahy, University of Cambridge
2004 - 2006: PhDr. politologie summa cum laude, Fakulta sociálních věd UK
2001 - 2004: Bc. politologie a mezinárodní vztahy summa cum laude, Fakulta sociálních věd UK

Studijní pobyty, stáže

2013 - 2014: NATO SHAPE
2012 - 2013: CERI, Sciences Po (Paris), pracovní stáž
2011 (jaro): Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), FG EU-Außenbeziehungen, pracovní stáž
2007 (léto): Georgian Foundation for Strategic and International Studies, Tbilisi, stáž
2005 (podzim): Silk Road Studies Program, Uppsala universitet, stáž

Jazyky

angličtina
francouzština
ruština

Členství v organizacích

International Studies Association

Oblasti zájmu

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU
Evropská politika sousedství
transatlantické vztahy
americká zahraniční politika
politika a bezpečnost na Kavkaze
terorismus

Publikace

Knihy a kapitoly knih

 • Ditrych, Ondřej  – Eichler, Jan (2016): Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 67-84.
 • Ditrych, Ondřej - Eichler, Jan (2014): Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 81-96.
 • Tracing the Discourses of Terrorism: Genealogy, Identity and State. London: Palgrave Macmillan. 2014.
 • Michal Kořan a Ondřej Ditrych, eds. Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013.
 • Michal Kořan a Ondřej Ditrych, eds. Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012.
 • “Evropa a Amerika: Impéria v rozpacích.” Arabské revoluce: Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady. Ed. Ondřej Beránek. Praha: Academia, 2013.
 • “The Czech Republic and the WikiLeaks Cables.” The WikiLeaks Cables and their Impact on the Visegrad Countries and the Baltic States. Ed. András Rácz. Budapest: HIIA, 2013.
 • “Bezpečnostní situace na jižním Kavkaze.” Jižní Kavkaz v bezpečnostní perspektivě. Ed. Michal Romancov. Praha: MUP, 2013.
 • "The Future of U.S. Foreign Policy: No Revolutions." Panorama. Eds. Marian Majer, Robert Ondrejcsak, Vladimir Tarasovic. Bratislava: CENAA, 2012.
 • “Afghanistan Now: A Study of the Microcosmos of Global Disorder.” Europe, the Middle East, and the Global War on Terror. Ed. Ondřej Beránek. Frankfurt: Peter Lang, 2012.
 • "United States in Czech Foreign Policy." Czech Foreign Policy 2007-2009. Ed. Michal Kořan. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010.
 • Ondřej Ditrych, Elsa Tulmets and Mats Braun. "West European Countries in Czech Foreign Policy." Czech Foreign Policy 2007-2009. Ed. Michal Kořan. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010.
 • "Česká republika v boji proti klimatickým změnám." Hledání českých zájmů: Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Eds. Vladimír Handl and Petr Drulák. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010.
 • "Hizb-at-Tahrír: Islamismus v eurasijském heartlandu." Emil Souleimanov (ed.). Politický islám. Praha: Eurolex Bohemia, 2007.
 • Ondřej Ditrych and Emil Souleimanov. "Etnopolitické konflikty v Gruzii na proměňující se geopolitické mapě jižního Kavkazu." Panorama. Bratislava: CENAA, 2007.
 • Ondřej Ditrych, Petra Kohoutková and Emil Souleimanov, "Armenská genocida jako mezinárodněpolitické téma: Implikace pro Slovensko a EU." Panorama. Bratislava: CENAA, 2007.
 • "Americký boj proti terorismu a Saudská Arábie: Mezi idealismem a realpolitikou." Emil Souleimanov (ed.). Terorismus. Praha: Eurolex Bohemia, 2006 (druhé vydání v Sociologickém nakladatelství, 2011).
 • + pravidelné příspěvky do ročenek české zahraniční politiky Ústavu mezinárodních vztahů o vztazích se Spojenými státy, Velkou Británií a obecně zeměmi západní Evropy (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Články

ODBORNÉ ČLÁNKY (recenzované/impaktované):

Recenze

 • Emil Souleimanov. "An Endless War: Russian-Chechen Conflict in Perspective." Publikováno v Central Asian Survey. Vol. 28, no. 2, pp. 253-255 (2009).

Ostatní články

Publicistika

2016

Další

 • Lidové noviny, Hospodářské noviny, MF DNES, Respekt, Přítomnost, Kontexty, The Prague Post..
 • Do blogu Ondřeje Ditrych na HN Dialog vstupte zde.

Jiné publikace

Výzkumné projekty

 • 2014 - 2016: Česká zahraniční politika a "post-západní" globální řád. Grantový projekt GAČR č. GA14-27496S, spoluřešitel.
 • 2014 - 2016: Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí, grant TAČR č. TB020MZV030, vedoucí výzkumného týmu.
 • 2013 - 2016: Globální prohibiční režimy: Rozvoj teorie a empirická analýza, standardní grantový projekt GAČR č. GA13-26485S, vedoucí mezinárodního výzkumného týmu.
 • 2012 - 2013: The WikiLeaks Cables and Their Impact on the Visegrad Countries and the Baltic States, grantový projekt Visegrádského fondu (koordinátor: HIIA), garant spoluúčasti ÚMV.
 • 2012 - 2013: Security Sector Reform Centre of Excellence in the Southern Caucasus, grantový projekt Visegrádského fondu (koordinátor: CENAA), člen řešitelského týmu ÚMV.
 • 2011 - 2013: Bezpečnostní multilateralismus jako instituce, výzkumný grant GAČR (nositel: Ústav mezinárodních vztahů), člen řešitelského týmu.
 • 2007 - 2011: České zájmy v EU, projekt Národního programu vzdělávání (nositel: Ústav mezinárodních vztahů), člen řešitelského týmu
 • 2009: Terorismus v mezinárodním diskurzu, výzkumný grant GAUK, řešitel
 • 2006 - 2009: Transnational Terrorism and the Rule of Law, projekt 6. rámcového programu EU, člen řešitelského týmu ÚMV
 • 2006 - 2007: Economic Theory of Political Markets, výzkumný grant GAČR (nositel: Institut Ekonomických Studií FSV UK), člen řešitelského týmu
 • 2006 - 2007: Arménská genocida jako současné mezinárodně-politické téma, výzkumný grant GAUK (garant: Petra Kohoutková, Ph.D.), člen řešitelského týmu

Příspěvky na konferencích a seminářích (výběr)

 • Czech Foreign Policy in Turbulent Times 1. 8th International Symposium "Czech Foreign Policy". Czernin Pallace of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. 22. 9. 2016.
 • “EU Influence in the Neighbourhood: A Governmentality Analysis”, konference ISA, Toronto, Kanada, 26. – 29.3. 2014.
 • „Hobbes and IR Necromants“, konference ISA, San Francisco, USA, 3. - 6. 4. 2013.
 • „Terrorism as Conspiracy“, konference ISA, San Francisco, USA, 3. - 6. 4. 2013.
 • „Evropa a Amerika: Impéria v rozpacích“, Arabské probuzení. Metropolitní univerzita Praha, Praha, 10. 5. 2013.
 • „Scenáristika“, seminář k dlouhodobému výhledu obrany ČR, Ministerstvo obrany ČR, Praha 21. 6. 2013.
 • „Security Sector Reform in the Czech Republic“, konference GFSIS, Tbilisi, 27. 5. 2013.
 • „Tactical Nuclear Weapons in Europe“, expertní seminář při konferenci „The Prague Agenda – Prospects and Challenges“. MZV ČR, Praha, 6. 9. 2013.

Soutěže a ocenění

 • 2008 - 2009: stipendium European Trust, Cambridge
 • 2007 - 2008: Fulbrightovo stipendium
 • 2006: Bolzanova cena rektora UK za nejlepší diplomovou práci v oboru politologie
Nahoru