Doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.

Ředitel výzkumu, Ústav mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 400
iir.cz
www

Další informace


Emil Aslan je absolventem oborů Mezinárodní vztahy (Mgr. & Ph.D.) na Institutu politologických studií FSV UK a právo (Mgr.) na Humanitárním institutu Sankt-petěrburské státní polytechnické univerzity. Díky stipendiu od Fulbrightovy komise absolvoval v letech 2006–2007 roční výzkumný pobyt na Kennedy School of Government, Harvard University.

Jeho současný výzkum se pohybuje na pomezí politologie, sociologie a mezinárodních vztahů: věnuje se zejména teorii a praxi iregulérních a asymetrických konfliktů s akcentem na mikrodynamiku násilí. Teritoriálně se zaměřuje zejména na postsovětský prostor, vztahově rovněž na Turecko a Írán.

Publikoval šest anglojazyčných monografií (vydaných Palgrave Macmillan, Strategic Studies Institute/US Army War College, American Foreign Policy Council aj.); kolem 35 článků v mezinárodních impaktovaných časopisech, vč. předních v oboru politologie (World Politics, International Security), bezpečnostních studií (Terrorism and Political Violence, Journal of Strategic Studies), areálových studií (Post-Soviet Affairs, Europe-Asia Studies, Middle East Policy, Third World Quarterly, Problems of Post-Communism), etnických a migračních studií (Journal of Ethnic and Migration Studies, Ethnicities); a desítky dalších recenzovaných článků a monografií.

...plné CV se připravuje...

Nahoru