Centrum vztahů EU-Asie

 

Vznik našeho nového centra vychází z potřeby podrobněji a hlouběji reflektovat sbližování Evropy s asijským kontinentem jako aktuální globalizační jev. Snažíme se vycházet z již existující vlastní tradice výzkumu v rámci ÚMV. Naše východiska jsou evropská ve vazbě na evropskou historii, teoreticky čerpající ze západní -  euroamerické intelektuální tradice, budeme však také reflektovat nezápadní intelektuální tradice a soudobé myšlenkové směry.

Teritoriálně budeme pokrývat prostor celé Asie kromě Předního východu. Uplatňujeme interdisciplinární přístup a spolupráci s externími odborníky a akademickými institucemi v oblastech asijských studií v kombinaci  se studiemi evropskými. Opírat se budeme uvnitř ÚMV o součinnost s Centrem bezpečnostních studií a Centrem mezinárodního práva, a také i s externími experty z těchto oborů. Chceme být moderní v rámci současného kontextu soudobých studií mezinárodních vztahů. 

Našim cíle je produkovat kvalitní výstupy na úrovni vědeckých statí, jak je v ÚMV zavedeným zvykem, tak také studie poskytující politicky nepodjaté podklady pro státní instituce, zejména MZV. Budeme zpracovávat také studie orientované na širší odbornou veřejnost a média. Chceme být aktuální, solidní, politicky nezávislí a tolerující rozdílná individuální stanoviska, ukotvená v přijatelném teoretickém kontextu a kvalitní empirické argumentaci. Naše asijské centrum nereplikuje, kriticky reflektuje a nezdráhá se ukazovat nové pohledy.

Rádi bychom vás pozvali na slavnostní otevření našeho centra.

Centrum v krátkém videu představil jeho koordinátor, Rudolf Fürst.

 

Publikace Centra

The relevance of individual Visegrad countries in Beijing’s foreign policyshows significant stereotype: they are traditionally viewed as small countries.This opinion did not vanish despite the declarative importance of 16+1relations and the V4-China cooperative formats on the side of China. Eventhough the V4 countries show the high potential for trade and investmentsamong the 16 Central and Eastern European (CEE) countries, there has beena minimal annual increase of the economic statistics since 2011/2012. (Richard Q. Turcsányi, Tamás MaturaRudolf Fürst)

The Czech Republic’s relations with China generally follow the mainstream, economy-focused approach of other European states, but high-level political ties with Beijing were relatively low profile until only two years ago. The reason for this was China’s reaction to the Czech Republic’s assertive human rights policy, which began after the breakup of the communist regime in 1989. Because the Czech Republic is a small country, which is not important in China’s Europe strategy, and which has already hosted the Dalai Lama eleven times, it has received the kind of cold reception from China that one would expect. (Rudolf Fürst)

The Czech Republic’s bilateral relations with the People’s Republic of China (PRC) recently experienced the biggest improvement within the whole EU 28 since 2013, when pro-China former Prime Minister Miloš Zeman was elected president. From the Czech perspective, this improvement is not directly connected to the Chinese ‘One Belt, One Road’ strategy, or any specific OBOR-related multilateral project. From the Chinese view, however, Czech rhetorical support for OBOR is an important element of bilateral diplomatic dealings, and some of China’s engagement on the ground is framed ‘in OBOR terms’. (Rudolf Fürst)

K příležitosti otevření nového Centra vztahů EU-Asie připravil jeho koordinátor Rudolf Fürst policy paper věnující se aktuálním vztahů EU a ČLR.

Prudký nárůst investic z Číny do EU v roce 2016 naznačuje pokračující sbližování obou stran. ČLR se v kontrastu s ústupem USA od TPP chopila příležitosti sama sebe prezentovat jako vůdčí globální sílu usilující o rozšíření volného obchodu. V EU se zejména v Německu a Francii po vyhlášení odchodu Velké Británie z EU rodí politická vůle vyvinout větší tlak na Čínu k rozsáhlejšímu otevření trhů a usnadnění investic z EU. Vezme Brusel ČLR za slovo a prosadí více reciprocity vůči liberálně se tvářícímu Pekingu?

Tým Centra vztahů EU-Asie

Miroslav Nožina
Výzkumný pracovník
nozina@iir.cz

 

 

 

 

 

Michal Kouřil
Interní doktorand
kouril@iir.cz

 

 

 

 

 

Jan Hornát
Externí spolupracovník
janhornat@seznam.cz

 

 

 

 

 

Nahoru