Centrum vztahů EU-Asie

 

Vznik našeho nového centra vychází z potřeby podrobněji a hlouběji reflektovat sbližování Evropy s asijským kontinentem jako aktuální globalizační jev. Snažíme se vycházet z již existující vlastní tradice výzkumu v rámci ÚMV. Naše východiska jsou evropská ve vazbě na evropskou historii, teoreticky čerpající ze západní -  euroamerické intelektuální tradice, budeme však také reflektovat nezápadní intelektuální tradice a soudobé myšlenkové směry.

Teritoriálně budeme pokrývat prostor celé Asie kromě Předního východu. Uplatňujeme interdisciplinární přístup a spolupráci s externími odborníky a akademickými institucemi v oblastech asijských studií v kombinaci  se studiemi evropskými. Opírat se budeme uvnitř ÚMV o součinnost s Centrem bezpečnostních studií a Centrem mezinárodního práva, a také i s externími experty z těchto oborů. Chceme být moderní v rámci současného kontextu soudobých studií mezinárodních vztahů. 

Našim cíle je produkovat kvalitní výstupy na úrovni vědeckých statí, jak je v ÚMV zavedeným zvykem, tak také studie poskytující politicky nepodjaté podklady pro státní instituce, zejména MZV. Budeme zpracovávat také studie orientované na širší odbornou veřejnost a média. Chceme být aktuální, solidní, politicky nezávislí a tolerující rozdílná individuální stanoviska, ukotvená v přijatelném teoretickém kontextu a kvalitní empirické argumentaci. Naše asijské centrum nereplikuje, kriticky reflektuje a nezdráhá se ukazovat nové pohledy.

Rádi bychom vás pozvali na slavnostní otevření našeho centra.

Centrum v krátkém videu představil jeho koordinátor, Rudolf Fürst.

 

Publikace Centra

K příležitosti otevření nového Centra vztahů EU-Asie připravil jeho koordinátor Rudolf Fürst policy paper věnující se aktuálním vztahů EU a ČLR.

Prudký nárůst investic z Číny do EU v roce 2016 naznačuje pokračující sbližování obou stran. ČLR se v kontrastu s ústupem USA od TPP chopila příležitosti sama sebe prezentovat jako vůdčí globální sílu usilující o rozšíření volného obchodu. V EU se zejména v Německu a Francii po vyhlášení odchodu Velké Británie z EU rodí politická vůle vyvinout větší tlak na Čínu k rozsáhlejšímu otevření trhů a usnadnění investic z EU. Vezme Brusel ČLR za slovo a prosadí více reciprocity vůči liberálně se tvářícímu Pekingu?

Tým Centra vztahů EU-Asie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru