Centrum energetické politiky

Činnost a cíle Centra pro energetickou politiku

Primárním cílem CEP je průběžně monitorovat a analyzovat vnější dimenzi energetické politiky a bezpečnosti EU vůči stávajícím a potenciálním dodavatelům v regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA), subsaharské Afriky, vybraných zemí Asie, Severní Ameriky a Latinské Ameriky. V rámci těchto vnějších energetických vztahů EU, se CEP zároveň zaměří na identifikaci hlavních energetických otázek, které přispívají či naopak brání rozvoji vzájemné energetické spolupráce.

CEP se dále zaměří na monitorování a analýzu problematiky vnitřní dimenze energetické politiky a bezpečnosti Evropské unie a zvolených regionů. 

Činnost centra by měla být realizována ve třech rovinách:

v rovině analytické, kde se činnost zaměří na realizaci výzkumných zpráv, analýz, paperů atd. 

v rovině mediální, kde se činnost zaměří na výstupy v médiích a publikaci krátkých analýz tzv. Energy News, ale i odborných konzultací. 

v rovině vědecko-výzkumné, kde se činnost zaměří na publikování vědeckých článků, monografií, ale i pořádání konferencí. 

V teoretické rovině bude činnost CEP založena na teoretickém pluralismu, který počítá s využitým široké škály teorií mezinárodních vztahů, zejména s (neo)realismem, (neo)liberalismem, racionalismem, konstruktivismem, Kodaňskou školou, (neo)marxismem apod., ale také teorií evropské integrace. Zároveň Centrum energetické politiky počítá s využitím a dalším rozpracováním teoretických konceptů, jako jsou například „energetická bezpečnost“, „energetická politika“, „diskurz“, „aktérství EU“, „národní zájem“ apod. ve vztahu k energetice.

V rovině metodologické bude podobně činnost CEP založena na pluralismu, který počítá s využitím vícero metod, zejm. analýzy, případové studie, komparativní případové studie, diskurzivní analýzy apod.

 

Publikace Centra

Útoky na energetický sektor a přepravní infrastrukturu představují důležitou součást strategie militantních a teroristických organizací na Blízkém východě a v severní Africe, jako je al-Káida a Islámský stát, ale také Kurdská strana pracujících (PKK). Stejně tak je energetika používána jako nástroj zastrašování nebo vydírání, například libanonským hnutím Hizballáh, palestinskou politickou a teroristickou skupinou Hamás, panislámským politickým hnutím Hizbut-Tahrir a Muslimským bratrstvem na Blízkém východě a v severní Africe. V budoucnu nelze vyloučit útoky na energetický sektor v Evropě nebo na energetická aktiva evropských společností v zahraničí ze strany al-Káidy nebo Islámského státu, přičemž tyto útoky by mohly přímo ohrozit unijní energetickou bezpečnost v závislosti na rozsahu způsobené škody. Teroristická činnost a útoky zaměřené na energetický sektor na Blízkém východě a severní Africe pak mají dopad především na postižený stát, jejich nepřímý dopad na energetickou bezpečnost EU je spíše minimální. (Lukáš Tichý (ed.), Jan Eichler, Nikita Odintsov)

 

  • Tichý, Lukáš (2017): Terrorist Attacks on the Energy Sector: A Strategic Instrument of the Islamic State in the Middle East and North Africa. Mediterranean Quarterly 28(3), 68-92, in-print.

 

  

Náš tým

Jan Eichler
Výzkumný pracovník
eichler@iir.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru