Discussion papers

23.03.2015 | Lukáš Tichý
Energetické vztahy mezi Maďarskem a Ruskou federací: historie, současnost a perspektivy
Energetické vztahy mezi Maďarskem a Ruskou federací prošly po roce 1990 řadou rozdílných vývojových etap. Od založení nového energetického rámce vzájemných vztahů přes zhoršení energetické interakce až po vytvoření pragmatických přátelských vztahů v oblasti energetiky. Současné energetické vztahy jsou charakterizovány výraznou energetickou závislostí Maďarska na Rusku, které je hlavním dodavatelem ropy, zemního plynu, uhlí a elektrické energie. Do budoucna lze očekávat další pokračování užší energetické spolupráce a politického přibližování Maďarska k Rusku, přičemž Maďarsko se stane pomyslným „trojským koněm“ Ruské federace v rámci Evropské unie.
24.01.2015 | Vittorio Giorgetti
The EU Normative Power as a Shield for Dependency?
This paper aims to assess the substance of the claim that the European Union acts like a normative power in its relations with Colombia. The first section explains the reasoning behind selecting Ian Manners’ normative power theory for approaching this topic, and compares the relevance of this theory to alternatives. The second section examines the EU’s normative influence over Colombia based on the sub-regional and bilateral agreements made over the last 20 years. The third section contains a critical analysis of political and economic relations between the EU and Colombia, based on EU Country Strategy Papers, the EU-Colombia-Peru FTA, and EU-CAN relations in general. Having established that there is a gap between pure intentions and actual outcomes, the final section proposes the restoration of dependency theory as a useful means for examining this discrepancy.
Ukrajinská krize: Dopady a rizika pro Českou republiku
Ukrajinská krize je považována za největší krizi na evropském kontinentu od ukončení konfliktu v Jugoslávii. Studie Petr Kratochvíla, Jurije Fjodorova, Lucie Najšlové a Karla Svobody, vytvořená již v březnu a dubnu za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR, analyzuje tuto krizi a její možné důsledky pro Českou republiku. Po jejím přečtení můžete porovnat odhad autorů a výslednou situaci.


1 2