Vědecká kavárna k Blízkému východu: křest knihy a diskuze

Ústav mezinárodních vztahů vás zve na blok přednášek zaměřených na oblast Blízkého východu. Proběhne křest knihy s názvem "Otevírání Íránu a jeho význam pro energetickou bezpečnost EU" a kulatý stůl k budoucnosti Sýrie, jež se bude věnovat jak aktuálním mocenským sférám vlivu a zájmů v Sýrii stran Ruska, USA a Turecka, tak aktivitám libanonského hnutí Hizballáh a Íránu vůči Izraeli v jižní Sýrii coby nové ose tohoto komplexního konfliktu. Cílem druhého panelu je shrnout současnou situaci v Sýrii a zamyslet se nad dalším vývojem s ohledem na naši bezpečnost a stabilitu Blízkého východu. Akce volně navazuje na předchozí kulatý stůl „Blízký východ po pádu tzv. Islámského státu“, kterou ÚMV uspořádal v dubnu 2017.

Information

Date: 25.04.2018
Time: 16:30
Venue: Institute of International Relations, Nerudova 3, Prague 1
In cooperation:
Organized by: Lukáš Tichý, Centrum energetické politiky

16:30 - 18:00: První panel - Křest knihy "Otevírání Íránu a jeho význam pro energetickou bezpečnost EU"

Uzavření tzv. jaderné dohody s Teheránem otevírá Íránu cestu zpět na světové energetické trhy, ze kterých byl do značné míry ostrakizován. V tomto ohledu by se Írán mohl jevit jako výhodný partner pro EU, jenž by pomohl snížit evropskou závislost na Rusku. I přes zrušení sankcí a zjevnou ochotu jak Teheránu, tak i Bruselu a většiny členských států EU včetně České republiky navázat užší spolupráci stále existuje řada výzev a překážek, jež ji mohou negativně ovlivnit.

Vystupující:

Lukáš Tichý - moderátor/prezentující

Nikita Odintsov -  prezentující

Josef Kraus - host/prezentující

 

18:00 - 18:30: Coffee Break

18:30 - 20:00: Druhý panel - Diskuze k budoucnosti Sýrie 

Porážka teroristické organizace „Islámský stát“ (IS) v Sýrii a Iráku nepřinesla do oblasti tolik potřebný mír. V případě Sýrie byl boj s IS nahrazen rozšiřující se vojenskou intervencí Turecka v severní Sýrii a jeho konfliktem s místními Kurdy. Zároveň pokračuje snaha režimu v Damašku ovládnout zbývající povstalecké enklávy na syrském území. A bez významu není ani zostřující se soupeření zejména v oblasti jižní Sýrie mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh, které podporuje Írán. Konec války v Sýrii proto není v dohledu, pouze se změnila její dynamika a role některých aktérů. Téma se rovněž nadále týká evropské bezpečnosti. Boje v severní Sýrii vyvolaly další vlny uprchlíků, IS si na území Sýrie stále drží část svého území a spor mezi USA a Tureckem o syrské Kurdy poškozuje jednotu NATO.

Vystupující:

Lukáš Tichý – moderátor/diskutant

Jan Veselý - prezentující

Jan Daniel - prezentující

Kristýna Tamchynová – prezentující

 

 

Pracovním jazykem akce je čeština

 

Profily vystupujících:

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. je koordinátorem Centra energetické politiky Ústavu mezinárodních vztahů a výzkumným pracovníkem ÚMV, zároveň přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Mezi oblasti jeho zájmu patří energetická bezpečnost (Evropa, Rusko a Střední Asie), energetická bezpečnost Afriky (konflikty o zdroje, politika světových aktérů v Africe), geopolitika přepravních tras, vztahy mezi EU a Ruskem, bezpečnostní a strategická kultura Ruska, teorie mezinárodních vztahů a analýza diskurzu.

Jan Daniel, Ph.D., je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a členem Centra evropské bezpečnosti tamtéž. Mezi jeho oblasti zájmu patří například Blízký východ a severní Afrika (Libanon, Sýrie, Alžírsko, Sahel), ozbrojení nestátní aktéři v mezinárodní politice či mezinárodní intervence.

PhDr. Jan Veselý se narodil roku 1986. Je absolventem magisterského dvouoboru arabistika-historie (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), bakalářského oboru politologie a mezinárodní vztahy (Fakulta sociálních věd UK) a na něj navazujících bezpečnostních studií. Z oboru arabistika má složenu i státní rigorózní zkoušku. Již přes deset let pracuje na volné noze jako arabista a analytik pro oblast Blízkého východu a severní Afriky, přičemž se specializuje na politické a bezpečnostní dění s důrazem na teritorium Sýrie, Libanonu a Libye. K tématu příležitostně přednáší a v mediální sféře externě spolupracuje zejména s Českým rozhlasem a Českou televizí.

Kristýna Tamchynová je studentkou doktorského studia na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka, FMV VŠE. Mezi její oblasti zájmu patří migrace a identita migrantů, z regionů pak především Turecko,s přesahem do MENA.

Josef Kraus, Ph.D. se narodil roku 1985 a absolvoval bakalářské, magisterské a doktorské studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zde také nadále působí jako odborný asistent na oboru Bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie a jako vědecký pracovník Mezinárodního politologického ústavu. V minulosti byl také členem Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany a tajemníkem odborného časopisu Obrana a strategie. Vědecky se zaměřuje na bezpečnostní problematikou oblasti Středního východu se specializací na Islámskou republiku Írán. Tematicky jej zajímají fenomény islámského radikalismu, terorismu či konfliktů o suroviny.

Nikita Odintsov is an Associate Research Fellow at the Institute of International Relations and a PhD. candidate in the Faculty of Social Sciences at Charles University, also in Prague.

Registration

You can use this form to register yourself for the event.
Please table your registration before 24.4.2018.

Name:
E-mail:
Institution:





Nahoru