Pohled do nitra opomíjené Rady Evropy

Ve Štrasburku nezasedají pouze poslanci Evropského parlamentu. Málokdo ví, že francouzské město nedaleko hranic s Německem je také sídlem instituce, která už téměř sedm desítek let dohlíží na ochranu lidských práv či demokracii v Evropě a snaží se řešit problémy společnosti, jako je diskriminace menšin nebo xenofobie. Na fungování Rady Evropy se server Info.cz ptal také Veroniky Bílkové a Jana Kováře z ÚMV.

...Ukrytá za řadou vlajek členských zemí sídlí Rada Evropy a kousek od ní za mostem Evropský soud pro lidská práva. „Rada Evropy je specifická mezinárodní organizace v tom, že hlavním předmětem jejího zájmu není hospodářská spolupráce nebo společná obrana, ale ochrana lidských práv, demokracie a zásad právního státu,“ vysvětluje pro INFO.CZ její smysl Veronika Bílková z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze...

...„Lidská práva považuji za klíčový aspekt demokracie. Role Rady Evropy je proto i dnes důležitá, možná dokonce více než v minulosti,“ myslí si přesto Jan Kovář...

Celý článek naleznete zde.

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA, je Koordinátorkou Centra mezinárodního práva ÚMV a českou zástupkyní v Benátské komisi. Mezi její oblasti zájmu patří mezinárodní právo obecně, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní trestní právo, lidská práva aj.

Mgr. Jan Kovář, Ph.D., je výzkumným pracovníkem ÚMV. Věnuje se především otázkám týkající se Evropské unie. Mezi jeho oblasti zájmu patří evropská integrace, institucionální rámec EU a jeho reforma, či vnitřní bezpečnost EU.

 

Nahoru