Kam směřuje střední Evropa?

"Kam směřuje střední Evropa? Jsou země V4 stále součástí západní Evropy nebo směřují zpět na východ? Je Visegrádská skupina mrtvě narozeným dítětem nebo její význam v poslední době roste? Spojuje je kromě odporu k uprchlíkům i něco dalšího?" Tyto otázky pokládal Jan Pokorný řediteli Ústavu mezinárodních vztahů Petru Kratochvílovi, česko-francouzskému politologovi Jacquesi Rupnikovi, slovenskému novináři Štefanu Hríbovi a knězi polského původu Zbigniewu Czendlikovi.

"Milan Kundera ve svém známém eseji označil střední Evropu za prostor, který sice geograficky náleží do středu kontinentu, politicky však proti své vůli na Východ a kulturně na Západ. Kus Západu v podobě střední Evropy byl – podle Milana Kundery – po roce 1945 „unesen“ byzantským Východem a podroben soustavnému zneužívání a manipulaci. Po roce 1989 se bývalé komunistické země střední Evropy s radostí vrátily do Evropy západní. Jaký je ale současný stav? Přijaly vůbec země střední Evropy liberální demokracii jako systém hodnot? A může vzestup nacionalismu ve střední Evropě vést k novým konfliktům?"

Debatu sledujte zde.

Prof. Petr Kratochvíl je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů a mezi jeho oblasti zájmu patří například česká zahraniční politika, evropská integrace  či politické vztahy v postsovětském prostoru.

Nahoru