ČR zakládá výzkumné centrum zabývající se energetickou politikou EU

"Otázkám energetické bezpečnosti a energetické politiky EU se bude věnovat nové Centrum energetické politiky (CEP). Jeho činnost oficiálně zahájil ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Kratochvíl a zvláštní zmocněnec pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška. Bartuška očekává, že práce centra pomůže porozumět tomu, jaké důsledky má energetická politika EU na bezpečnost a stabilitu v jiných částech světa."

Primárním cílem Centra energetické politiky ÚMV je průběžně monitorovat a analyzovat vnější dimenzi energetické politiky a bezpečnosti EU vůči stávajícím a potenciálním dodavatelům v regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA), subsaharské Afriky, vybraných zemí Asie, Severní Ameriky a Latinské Ameriky. V rámci těchto vnějších energetických vztahů EU, se CEP zároveň zaměří na identifikaci hlavních energetických otázek, které přispívají či naopak brání rozvoji vzájemné energetické spolupráce.

Nahoru