Blízký východ po pádu tzv. Islámského státu: scénáře možného vývoje

Ústav mezinárodních vztahů Vás srdečně zve na kulatý stůl na téma Blízký východ po pádu „Islámského státu", se zaměřením na scénáře možného vývoje. Akce se uskuteční 25. 4. 2017.

Informace

Datum: 25.04.2017
Čas: 17:00
Místo: Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha
Spolupráce:
Organizuje: Lukáš Tichý

Osvobození iráckého Mosulu z krutovlády tzv. „Islámského státu“ (dále IS) a utahování smyčky kolem severosyrské Rakky, kterou IS považuje za své hlavní město, dávají tušit, že dny IS coby kvazistátního útvaru na území Sýrie a Iráku jsou sečteny. Ztráta území IS však ještě neznamená jeho konec coby teroristické organizace. Část bojovníků IS navíc bude žít a bojovat dál a s sebou si do nejrůznějších světových regionů odnese nejen své válečné know-how, ale i nenávistnou ideologii, která snadno zapustí kořeny všude tam, kde jsou jim lidé ochotní naslouchat, společnost rozdělená a státní struktury slabé či nefunkční.

Lukáš Tichý nedávno na stránkách časopisu Euro psal článek na téma ustupujícího tzv. Islámského státu. Můžete si jej přečíst zde.

Kulatý stůl o IS se zaměří na regionální důsledky jeho porážky jak v rovině mezinárodně-mocenské, tak v rovině personální. Zároveň se kulatý stůl bude věnovat scénářům možného vývoje IS. Přesun bojovníků IS na jiná blízkovýchodní válčiště či do jejich domovin totiž naznačuje, že boj s IS a jeho ideologií nekončí, nýbrž pouze vstupuje do další fáze. Je nasnadě, že toto téma se velmi úzce dotýká i bezpečnosti evropské. 

Speaker: Lukáš Tichý, vědecký pracovník ÚMV a přednášející na Metropolitní univerzitě Praha

Speaker: Jan Veselý, arabista

Moderátor a diskutant: Oldřich Vondruška, analytik Blízkého východu

PhDr. Jan Veselý se narodil roku 1986. Je absolventem magisterského dvouoboru arabistika-historie (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), bakalářského oboru politologie a mezinárodní vztahy (Fakulta sociálních věd UK) a na něj navazujících bezpečnostních studií. Z oboru arabistika má složenu i státní rigorózní zkoušku. Pracuje na volné noze jako arabista a analytik pro oblast Blízkého východu a severní Afriky, přičemž se specializuje na politické a bezpečnostní dění s důrazem na teritorium Sýrie, Libanonu a Libye. Vedle blízkovýchodních témat jej zajímá také fenomén e-diplomacie a morální otázky spojené bezpečnostním užíváním bezpilotních prostředků. Externě spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. Publikuje zejména v Hospodářských novinách a na zpravodajském portálu iDNES.cz.

Oldřich Vondruška, Ph.D. se narodil roku 1977 a absolvoval magisterské studium historie a religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a následně doktorské studium mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Během svého doktorského studia podnikl roční studijní a výzkumné pobyty na Káhirské a Damašské univerzitě. Následně pracoval v zahraničním oddělení Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany, kde měl na starosti bilaterální vztahy se zeměmi Blízkého východu. Současně vedl kurzy o vztazích USA k Blízkému východu a aktuálním regionálním vývoji po tzv. Arabském jaru na FSS MU. V současnosti působí jako vedoucí hospodářského úseku ZÚ ČR v Saúdské Arábii. Publikoval své příspěvky v časopisu Mezinárodní politika a online médiích (ihned.cz, idnes.cz) a komentoval aktuální události v médiích (Česká televize, Český rozhlas aj.). Tematicky se věnuje zvláště aktuálnímu politickému vývoji v oblasti Levanty a Arabského poloostrova a politickému islámu.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.  je výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a přednášející na Metropolitní univerzitě Praha. Mezi oblasti jeho zájmu patří energetická bezpečnost (Evropa, Rusko a Střední Asie), energetická bezpečnost Afriky (konflikty o zdroje, politika světových aktérů v Africe), geopolitika přepravních tras, vztahy mezi EU a Ruskem , bezpečnostní a strategická kultura Ruska, teorie mezinárodních vztahů a analýza diskurzu. 

 

Nahoru